Welkom op de simulator voor spaarrekeningen. Deze simulator wordt u aangeboden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), een onafhankelijke overheidsinstelling die waakt over de bescherming van de consumenten. De simulator toont enkel gereglementeerde spaarrekeningen die in België worden aangeboden door banken die het protocol over de toetreding tot de simulator hebben ondertekend.

Meer informatie vindt u onderaan deze webpagina, in de rubriek "Hoe werkt de simulator", en in de FAQ.

Uw selectiecriteria

U moet een keuze maken voor elk criterium

Gewenste type bank 
Met een agentschappennetwerk
Zonder een agentschappennetwerk
Gelieve een waarde te geven voor gewenste type bank.
Manier waarop de rekening wordt beheerd 
Op de klassieke manier
Via het internet
Gelieve een waarde te geven voor manier waarop de rekening wordt beheerd.
Jongerenrekening 
Ja
Neen
Gelieve een waarde te geven voor jongerenrekening.

Uw belegging


Startbedrag 
Startbedrag moet tussen 0 € en 1.000.000.000 € zijn.
Maandelijkse storting 
Maandelijkse storting moet tussen 0 € en 1.000.000.000 € zijn.
Duur van uw belegging 
1
Een bank met een agentschappennetwerk is een bank met minstens 10 fysieke verkooppunten in België of anders minstens 5 fysieke verkooppunten in minstens één van de 3 Gewesten van België. Alle andere banken vindt u terug bij de banken zonder agentschappennetwerk.
Een "internetrekening" is een rekening waarvoor alle dagelijkse verrichtingen zoals overschrijvingen en afhalingen (behalve de opening en de afsluiting van de rekening) vanop afstand of via selfbanking moeten gebeuren. Als alle verrichtingen ook aan een loket kunnen gebeuren, gaat het om een "klassieke" rekening.
Een "jongerenrekening" is een rekening voor een persoon die niet ouder is dan de maximumleeftijd die voor de rekening geldt (bv. 21 jaar). Als er geen maximumleeftijd geldt, dan gaat het om een "niet-jongerenrekening". De precieze leeftijdsvoorwaarden kunnen van rekening tot rekening verschillen en worden bij de detailinformatie over de rekeningen vermeld. Een jongere kan meestal ook een "niet-jongerenrekening" openen.
Het startbedrag wordt verondersteld gestort te zijn in valutadatum op de dag van de simulatie. U bent niet verplicht om dit bedrag in te vullen.
De "maandelijkse storting" is het bedrag dat u gedurende de volledige spaarperiode iedere maand bijstort op uw spaarrekening. Als u ervoor kiest om een maandelijks bedrag bij te storten, dan gebeurt die eerste storting 1 maand nadat u gestart bent met sparen. Als u dus bv. 1 jaar zal sparen, zal u in dat jaar 11 maandelijkse stortingen doen.
Het gaat om de periode na afloop waarvan u denkt uw geld te zullen afhalen. Die periode kan schommelen tussen 1 maand en 5 jaar. De resultaten kunnen sterk van elkaar verschillen in functie van de lengte van die periode, wat een gevolg is van de verschillende basisrentes en de getrouwheidspremies.
loader